Introducing: Resizor

December 10th, 2010

We’re working on a service for on-the-fly image resizing, cropping and hosting with a REST API. We promptly

Tags: , ,

One Response to “Introducing: Resizor”

  1. [...] svenskt API: Resizor Svenska Winston Design har lanserat betaversionen av Resizor, ett API för att skala om bilder. Mer om detta kommer i ett inte allt för framtida inlägg. [...]

Oktavilla
We’ve joined forces with the fine folks at Oktavilla.