InternetWorld: Drömuppdraget I InternetWorld #1 2007 fick vi i uppdrag att göra om vilken sida vi ville. Vi valde betalningsförfarandet på SEBs internetbank. Resultatet av omgörningen ser ni nedan. Läs om hur vi tänkte i designarbetet »

Lägg till fler betalningar samtidigt »

Ny betalning till


Fyll i numret med eller utan bindestreck.

kr

OCR-numret berättar för mottagaren vem betalningen kommer från samt vad den gäller. Finns inget OCR-nummer på din avi kan du skriva ett meddelande (max 100 tecken).
» Var kan jag hitta OCR-numret?